• about this site
 • links
 • fantom
 • antonykok.nl
 • fleursdumal.nl
 •        HOME  


  New

  1. ‘Antony Kok had me te pakken’ vertelde Kees Verwey
  2. Louis Tinner, literaire held van Herman Brusselmans samengesteld en ingeleid door Jef van Kempen
  3. Gedicht ‘Theater’ van Jef van Kempen vertaald door Bernard Odendaal
  4. DADA & DE STIJL in Tilburg: voorpublicatie biografie Antony Kok
  5. Biografie experimenteel dichter Antony Kok
  6. Boek van Jef van Kempen over de dichter Henri Dolmans geeft een bijzonder tijdsbeeld
  7. Literair Periodiek Ballustrada met nieuw werk van Noord-Brabantse dichters
  8. J.-K. Huysmans à Tilburg by Jef van Kempen translated by Jan Landuydt
  9. Esther Porcelijn & Jef van Kempen lezen gedichten uit ‘Laatste Bedrijf’
  10. 2e druk van de bundel Laatste Bedrijf van Jef van Kempen
  11. Een foto-impressie van de presentatie van LAATSTE BEDRIJF
  12. Ton van Reen: Jef van Kempen houdt van gedichten
  13. Onderscheiding Jef van Kempen voor verdiensten literatuur en cultuur
  14. Nieuwe bundel van Jef van Kempen: LAATSTE BEDRIJF
  15. Jef van Kempen krijgt zilveren legpenning
  16. Jef van Kempen: Laatste bedrijf. Een keuze uit de gedichten 1962-2012
  17. NEW on digital magazine fleursdumal.nl (magazine for art & literature)
  18. J.A. Woolf: Making memories (#31)
  19. J.A. Woolf: Making memories (#30)
  20. J.A. Woolf: Making memories (#29)

  Categories

  1. B I O G R A P H Y
  2. B O O K S
  3. G A L L E R Y
  4. N E W S
  5. P O E T R Y
  6. P R O S E

   

  1. Subscribe to new material: RSS

  Jef van Kempen: 4 Gedichten

  J e f   v a n   K e m p e n

  V i e r   g e d i c h t e n

   

  Norm

   

  Het graf van de lezer is

  voor mij een open boek,

  want zelfs al blijkt het beeld

  van de voorovergebogen dame

  slechts een vage vlek op de muur,

  (vergeef mij mijn zwak voor pikante details)

  toch worden de mooiste en

  onbestendigste van mijn dromen

  ten alle tijden overvleugeld door

  de kracht van mijn betoog:

   

  het permanent en schaamteloos

  verdraaien van de werkelijkheid,

  als een wolk verstikkend gifgas

  die door de regels raast

  (meer dan 40 milligram per kubieke meter

  dat is ver boven de veiligheidsnorm)

  de met potlood onderstreepte woorden

  voor altijd uitgewist,

  het bloed van de lezer stroperig,

  als het bloed van de ondode

  die de angst om niet te sterven

  een plaats geeft in waanzin.

   

  Nee, liever eervol te sterven

  dan als een lafaard te leven.

  ‘La-la-la ho-ho’ zong Rex Gildo

  voordat hij voor altijd

  uit het raam sprong

  ‘Es gibt dumme Tage da geht alles schief
  da kommen die Geister die man gar nicht rief ‘.

   

  Hoe troost je de achterblijvers?

  Een dal van tranen?

  Een stille tocht?

  Een rake klap?

  Wie schrijft

  mag kieskeurig zijn.

  Als brenger van het zwaard

  beken ik al wat is gezegd

  onder dwang

  te hebben verklaard.

   

  Requiem

   

  O, dood, bedrieglijk, bedrieglijk scharminkel.

  Daar waar (van aangezicht tot aangezicht)

   

  onsterfelijke schoonheid onverdraaglijk wordt,

  heult huichelachtige liefde met U:

   

  spiegeltje, spiegeltje aan de wand,

  wie is de mooiste van dit land?

   

  Voor wie wit is, wit is als sneeuw,

  is het lot van een graf in de zwarte,

   

  in de zwarte aarde te zwaar.

  O, dood, bedrieglijk, bedrieglijk scharminkel.

   

  Zeven maal zeven maal zeven maal

  zoveel niet-aflatende rouw om

   

  deze nietsontziende vergankelijkheid.

  Bij dit eenzame glazen graf stijgt een

   

  woordloos gejammer op naar een verre,

  naar een verre hemel:

   

  die spiegel van eeuwigheid.

   

  Talent

   

  Om bedachtzaam

  te lijken,

   

  bal ik

  de vuisten

   

  op de rug.

   

  Keesje

   

  Een kaft van gemarmerd papier

  bewaart het geheim

   

  van een onooglijk mens.

  Dat is te zeggen:

   

  vaak omarmd en gekoesterd

  als het heertje van de straat

   

  (heel schoon en goed van gezicht,

  want daar zorgde jouw oma wel voor)

   

  deed hij er toch nog toe.

  In ieder geval even.

   

  Maar nooit nodeloos lang

  wacht de dood.

   

  Dat was alles.

   

  Jef van Kempen (1948) publiceerde poëzie, biografische artikelen, essays en literaire bloemlezingen. Daarnaast is hij actief als beeldend kunstenaar. Jef van Kempen is medeoprichter en redacteur van o.a. de poëziewebsite: KEMP=MAG – kempis poetry magazine ( www.kempis.nl ) en van de website Antony Kok Magazine ( www. antonykok.nl ) In 1966 publiceerde hij zijn eerste dichtbundel: Wiet. In 2010 verschijnt een verzamelbundel met gedichten en illustraties: Laatste bedrijf, gedichten 1963-2009 bij uitgeverij Art Brut, Postbus 117, 5120 AC Rijen, ISBN: 978-90-76326-04-7.

  m u s e u m   o f   l o s t   c o n c e p t s

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Disclosure 117

   jef van kempen: disclosure nr 117

  museum of lost concepts 2010

  Filed under: G A L L E R Y,ART PROJECTS - JEF VAN KEMPEN,- Museum of lost conceepts:,- Conceptual writing,G A L L E R Y,ART PROJECTS - JEF VAN KEMPEN,P O E T R Y,Visual Poetry


  Jef van Kempen: 3 Gedichten

  J e f  v a n  K e m p e n

  D r i e   g e d i c h t e n

   

  Concept

  Geen woord teveel

  overdacht hij zijn daden,

  ging stil voorbij

  niet gezien en

  niet gewogen.

   

  Welk kind

  werd niet verwekt

  met de sombere schoonheid

  van de dood voor ogen?

   

  Suïcide

  Het was geheel in overeenstemming met

  wat zijn hart voelde maar wat zijn hoofd

  vergat.

   

  Omdat elk bewijs ontbrak, kreeg zijn onrust

  geen warm onthaal, had hij als bron van kennis

  en als gangmaker van valse praktijken afgedaan.

   

  Zijn opvatting dat met het oog op de vooruitgang

  geen genade kon worden verleend

  (tenminste niet uit misplaatst medelijden)

  dat in het licht van de resultaten van de samenspraak

  van lichaam en ziel

  een samenhang werd verondersteld

  van gevoel en waarneming,

  maakte zijn mistroostigheid alles onthullend,

   

  waarbij de goede verstaander niet dient

  te vergeten de invloed van gebrek aan slaap,

  totdat hij als een schim fluisterend

  zegde te zijn misleid en zich over te geven

  aan een lichaam zonder een spoor van lust en

  bandeloosheid, als een alledaagse omstandigheid

  onherroepelijk hangend

  aan het plafond

  van zijn dromen.

   

  My Lai

  Het was een ongewone tijd.

  Een goede lijkenscore

  daar draaide het om,

  daar werd niet stiekem

  over gedaan.

  Zo’n oorlog was het.

   

  We sneden de oren af

  van vrouwen en kinderen

  en hingen die aan een ketting

  om onze nek.

  Zo’n oorlog was het.

  Het was een ongewone tijd.


  Jef van Kempen (1948) publiceerde poëzie, biografische artikelen, essays en literaire bloemlezingen. Daarnaast is hij actief als beeldend kunstenaar. Jef van Kempen is medeoprichter en redacteur van o.a. de poëziewebsite: KEMP=MAG – kempis poetry magazine ( www.kempis.nl ) en van de website Antony Kok Magazine ( www. antonykok.nl ) In 1966 publiceerde hij zijn eerste dichtbundel: Wiet. In 2010 verschijnt een verzamelbundel met gedichten en illustraties: Laatste bedrijf, gedichten 1963-2009 bij uitgeverij Art Brut, Postbus 117, 5120 AC Rijen, ISBN: 978-90-76326-04-7.

  m u s e u m   o f   l o s t   c o n c e p t s

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Disclosure 032

   jef van kempen

  Disclosure 032

  museum of lost concepts

  Filed under: G A L L E R Y,ART PROJECTS - JEF VAN KEMPEN,- Museum of lost conceepts:,- Conceptual writing,G A L L E R Y,ART PROJECTS - JEF VAN KEMPEN,P O E T R Y,Visual Poetry


  Jef van Kempen gedicht: Onzichtbaar

  Onzichtbaar

   

  Soms sprak zij van

  alle planten van de wereld

  die ondergronds verbonden zijn

  door middel van onzichtbare draden

  en die door chemische stoffen in staat

  van seksuele opwinding geraken om daarna

  weer snel te bezwijken bij de geringste

  tegenslag en dat dit alles een geheim

  is dat door god en de heiland en

  anderen wordt bewaard.

  Zo sprak zij dan.

  Ik luisterde.


  Jef van Kempen

  museum of lost concepts 2009

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Disclosure 031

   jef van kempen

  Disclosure 031

  museum of lost concepts

  Filed under: G A L L E R Y,ART PROJECTS - JEF VAN KEMPEN,- Museum of lost conceepts:,- Conceptual writing,P O E T R Y,Visual Poetry


  Jef van Kempen gedicht: Norm

  Jef van Kempen


  N o r m


  Het graf van de lezer is

  voor mij een open boek,

  want zelfs al blijkt het beeld

  van de voorovergebogen dame

  slechts een vage vlek op de muur,

  (vergeef mij mijn zwak voor pikante details)

  toch worden de mooiste en

  onbestendigste van mijn dromen

  ten alle tijden overvleugeld door

  de kracht van mijn betoog:


  het permanent en schaamteloos

  verdraaien van de werkelijkheid,

  als een wolk verstikkend gifgas

  die door de regels raast

  (meer dan 40 milligram per kubieke meter

  dat is ver boven de veiligheidsnorm)

  de met potlood onderstreepte woorden

  voor altijd uitgewist,

  het bloed van de lezer stroperig,

  als het bloed van de ondode

  die de angst om niet te sterven

  een plaats geeft in waanzin.


  Nee, liever eervol te sterven

  dan als een lafaard te leven.

  ‘La-la-la ho-ho’ zong Rex Gildo

  voordat hij voor altijd

  uit het raam sprong

  Es gibt dumme Tage

  da geht alles schief

  da kommen die Geister

  die man gar nicht rief ‘.


  Hoe troost je de achterblijvers?

  Een dal van tranen?

  Een stille tocht?

  Een rake klap?

  Wie schrijft

  mag kieskeurig zijn.

  Als brenger van het zwaard

  beken ik al wat is gezegd

  onder dwang

  te hebben verklaard.


  Museum of Lost Concepts

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Disclosure 030

   jef van kempen

  Disclosure 030

  museum of lost concepts 2009

  Filed under: G A L L E R Y,ART PROJECTS - JEF VAN KEMPEN,- Museum of lost conceepts:,- Conceptual writing,P O E T R Y,Visual Poetry


  Disclosures 011 – 012

  Jef van Kempen: Disclosures 011 – 012

  museum of lost concepts

  Filed under: G A L L E R Y,ART PROJECTS - JEF VAN KEMPEN,- Museum of lost conceepts:,- Conceptual writing,P O E T R Y,Visual Poetry


  Julia Origo poetry: Witness

   

  Julia Origo

  (1965-2005)

  W i t n e s s

   

  s t a g e   o n e


  I have seen many eagles

  in recent years

  so different

  like a date without desteny

   

  s t a g e  t w o


  and when you give up

  -perhaps that’s the deal-

  like all that died before

  you get old

  at any age

   

  s t a g e  t h r e e


  then this misunderstanding

  full of promise of modern fable

  of a missing link

  between age and mind

  between losing home

  and losing time


  between you

  and him

   

  (London 1985)

   

   museum of lost concepts

  Filed under: P O E T R Y,Origo, Julia


  Disclosures 009 – 010

  Jef van Kempen: Disclosures 009 – 010

  museum of lost concepts

  Filed under: G A L L E R Y,ART PROJECTS - JEF VAN KEMPEN,- Museum of lost conceepts:,- Conceptual writing,G A L L E R Y,ART PROJECTS - JEF VAN KEMPEN,P O E T R Y,Visual Poetry


  Disclosures 007 – 008

   Jef van Kempen:  Disclosures 007 – 008

  museum of lost concepts

  Filed under: G A L L E R Y,ART PROJECTS - JEF VAN KEMPEN,- Museum of lost conceepts:,- Conceptual writing,G A L L E R Y,ART PROJECTS - JEF VAN KEMPEN,P O E T R Y,Visual Poetry


  Jef van Kempen gedicht: Sluis drie

   

  S l u i s  3

   

  Hoog in de lucht drijft een schip

  tussen eikenhouten deuren.

  Roerloos als de reiger wacht

  de visser op zijn prooi,

  staart met koele blik

  in het zwarte water van

  de waterval.

  Zijn vrouw wast

  -keer op keer-

  zijn auto blinkend blauw

  en wit en blauw.

  Aan het hek spuwen

  oude mannen gal,

  vertellen duizend en één

  verhalen over het leven

  en over de dood

  (voor zover van belang).

   

  Geruisloos waait een meisje

  voorbij,

  helling op, helling af, verdwijnt,

  met fiets en al, achter een muur

  van populieren

  (komt zij ooit terug?)

   

  Een late hond likt het asfalt

  terwijl zijn baas de sterren zoekt.

  Ver weg huilt een kind wanhopig

  om de moeder

  (komt zij ooit terug?)

   

  Dan slaat hij toe

  -oog om oog, tand om tand-

  doodt opgewekt zijn prooi.

  Hoog in de lucht drijft een schip

  tussen eikenhouten deuren.

  De schipper, roerloos op de brug,

  ziet de visser bij de waterval

  en achter hem weet hij de doden,

  zij aan zij, steen na steen.

   

  Het wachten is op de nacht

  (die altijd komt).


   

  Jef van Kempen


  (Geschreven Stad, 1999)

   museum of lost concepts – gedichten

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  www.fleursdumal.nl

  Filed under: B O O K S,N E W S,P O E T R Y,P R O S E


  Jef van Kempen gedicht: De held

   

  D e  h e l d

   

  Nog een kind droomde ik een groot minnaar

  te worden. Het lot had bepaald dat ik een bron

   

  van liefde en lust werd en terwijl iedere vorm

  van verdorvenheid, van ontucht, mij vreemd was,

   

  bedreef ik met ware doodsverachting de liefde.

  Mijn dapperheid werd alom geroemd.

   

  Eeuwenlang was mijn lichaam een lust voor het oog.

  Dag in dag uit, jaar in jaar uit, bracht ik vals en

   

  vlug, zonder pijn, zonder omzien naar de wereld,

  onzichtbaar tussen droom en daad, mijn veeleisende

   

  bruiden geluk.

  Ook al was ik een toonbeeld van zelfbeheersing: mijn

   

  nooit aflatende inzet zou mijn arme hart meer en meer

  bedrukken. Totdat mij geen andere weg bleef dan mij te

   

  schikken naar de nukken van mijn laatste metgezel:

  mijn onovertroffen innerlijke schoonheid.

   

   

  Jef van Kempen

   

  (Uit: Laatste bedrijf. Gedichten 1963-2008)

   museum of lost concepts – gedichten

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Jef van Kempen gedicht: Requeim


   

  R e q u i e m


  O, dood, bedrieglijk, bedrieglijk scharminkel.

  Daar waar (van aangezicht tot aangezicht)

   

  onsterfelijke schoonheid onverdraaglijk wordt,

  heult huichelachtige liefde met U:

   

  spiegeltje, spiegeltje aan de wand,

  wie is de mooiste van dit land?

   

  Voor wie wit is, wit is als sneeuw,

  is het lot van een graf in de zwarte,

   

  in de zwarte aarde te zwaar.

  O, dood, bedrieglijk, bedrieglijk scharminkel.

   

  Zeven maal zeven maal zeven maal

  zoveel niet-aflatende rouw om

   

  deze nietsontziende vergankelijkheid.

  Bij dit eenzame glazen graf stijgt een

   

  woordloos gejammer op naar een verre,

  naar een verre hemel:

   

  die spiegel van eeuwigheid.

   

   

  Jef van Kempen

   

  museum of lost concepts – gedichten

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Julia Origo poetry: Observations

   

  Julia Origo

  (1965 – 2005)

  O b s e r v a t i o n s

   

  Thoughts and observations on man and nature:

  my mental temperament is highly developed,

  if you were a gentleman you’d offer me a ride

  and hear the satisfaction in my voice,

  maybe I would blush, every now and then,

  maybe not,

  maybe I’ll write a poem.

   

  (From: Transfusion, 1987)

   

  museum of lost concepts

  Filed under: P O E T R Y,Origo, Julia


  What it is

  \

  Monica Richter poetry

  What it is

  museum of lost concepts

  Filed under: G A L L E R Y,ART PROJECTS - MONICA RICHTER,P O E T R Y,Richter, Monica,P O E T R Y,Visual Poetry


  Jef van Kempen gedicht: Afgrond

  Staande aan de rand,

  werp ik mij ruggelings,

  en zie

  mijn voeten.

   

  Mijn voeten zijn

  jonger dan

  mijn handen.

   

  Ik zing een

  weerzinwekkend lied:

  mijn handen

  zijn ouder dan

  mijn geslacht.


   

  Jef van Kempen

  Afgrond

  museum of lost concepts – gedichten

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Monica Richter: The final moment

  Monica Richter poetry

  The final moment

  (for Allen g. 1969)

  museum of lost concepts

  Filed under: P O E T R Y,Richter, Monica,P O E T R Y,Visual Poetry


  « Older material | Newer Posts »

  MUSEUM OF LOST CONCEPTS