• about this site
 • links
 • fantom
 • antonykok.nl
 • fleursdumal.nl
 •        HOME  


  Jef van Kempen: 3 Gedichten

  J e f  v a n  K e m p e n

  D r i e   g e d i c h t e n

   

  Concept

  Geen woord teveel

  overdacht hij zijn daden,

  ging stil voorbij

  niet gezien en

  niet gewogen.

   

  Welk kind

  werd niet verwekt

  met de sombere schoonheid

  van de dood voor ogen?

   

  Suïcide

  Het was geheel in overeenstemming met

  wat zijn hart voelde maar wat zijn hoofd

  vergat.

   

  Omdat elk bewijs ontbrak, kreeg zijn onrust

  geen warm onthaal, had hij als bron van kennis

  en als gangmaker van valse praktijken afgedaan.

   

  Zijn opvatting dat met het oog op de vooruitgang

  geen genade kon worden verleend

  (tenminste niet uit misplaatst medelijden)

  dat in het licht van de resultaten van de samenspraak

  van lichaam en ziel

  een samenhang werd verondersteld

  van gevoel en waarneming,

  maakte zijn mistroostigheid alles onthullend,

   

  waarbij de goede verstaander niet dient

  te vergeten de invloed van gebrek aan slaap,

  totdat hij als een schim fluisterend

  zegde te zijn misleid en zich over te geven

  aan een lichaam zonder een spoor van lust en

  bandeloosheid, als een alledaagse omstandigheid

  onherroepelijk hangend

  aan het plafond

  van zijn dromen.

   

  My Lai

  Het was een ongewone tijd.

  Een goede lijkenscore

  daar draaide het om,

  daar werd niet stiekem

  over gedaan.

  Zo’n oorlog was het.

   

  We sneden de oren af

  van vrouwen en kinderen

  en hingen die aan een ketting

  om onze nek.

  Zo’n oorlog was het.

  Het was een ongewone tijd.


  Jef van Kempen (1948) publiceerde poëzie, biografische artikelen, essays en literaire bloemlezingen. Daarnaast is hij actief als beeldend kunstenaar. Jef van Kempen is medeoprichter en redacteur van o.a. de poëziewebsite: KEMP=MAG – kempis poetry magazine ( www.kempis.nl ) en van de website Antony Kok Magazine ( www. antonykok.nl ) In 1966 publiceerde hij zijn eerste dichtbundel: Wiet. In 2010 verschijnt een verzamelbundel met gedichten en illustraties: Laatste bedrijf, gedichten 1963-2009 bij uitgeverij Art Brut, Postbus 117, 5120 AC Rijen, ISBN: 978-90-76326-04-7.

  m u s e u m   o f   l o s t   c o n c e p t s

  Museum of Lost Concepts | 11:11 pm | december 29, 2009 | Kempen, Jef van

  Previous and Next Entry

  « | »

  MUSEUM OF LOST CONCEPTS