• about this site
 • links
 • fantom
 • antonykok.nl
 • fleursdumal.nl
 •        HOME  


  Jef van Kempen: 4 Gedichten

  J e f   v a n   K e m p e n

  V i e r   g e d i c h t e n

   

  Norm

   

  Het graf van de lezer is

  voor mij een open boek,

  want zelfs al blijkt het beeld

  van de voorovergebogen dame

  slechts een vage vlek op de muur,

  (vergeef mij mijn zwak voor pikante details)

  toch worden de mooiste en

  onbestendigste van mijn dromen

  ten alle tijden overvleugeld door

  de kracht van mijn betoog:

   

  het permanent en schaamteloos

  verdraaien van de werkelijkheid,

  als een wolk verstikkend gifgas

  die door de regels raast

  (meer dan 40 milligram per kubieke meter

  dat is ver boven de veiligheidsnorm)

  de met potlood onderstreepte woorden

  voor altijd uitgewist,

  het bloed van de lezer stroperig,

  als het bloed van de ondode

  die de angst om niet te sterven

  een plaats geeft in waanzin.

   

  Nee, liever eervol te sterven

  dan als een lafaard te leven.

  ‘La-la-la ho-ho’ zong Rex Gildo

  voordat hij voor altijd

  uit het raam sprong

  ‘Es gibt dumme Tage da geht alles schief
  da kommen die Geister die man gar nicht rief ‘.

   

  Hoe troost je de achterblijvers?

  Een dal van tranen?

  Een stille tocht?

  Een rake klap?

  Wie schrijft

  mag kieskeurig zijn.

  Als brenger van het zwaard

  beken ik al wat is gezegd

  onder dwang

  te hebben verklaard.

   

  Requiem

   

  O, dood, bedrieglijk, bedrieglijk scharminkel.

  Daar waar (van aangezicht tot aangezicht)

   

  onsterfelijke schoonheid onverdraaglijk wordt,

  heult huichelachtige liefde met U:

   

  spiegeltje, spiegeltje aan de wand,

  wie is de mooiste van dit land?

   

  Voor wie wit is, wit is als sneeuw,

  is het lot van een graf in de zwarte,

   

  in de zwarte aarde te zwaar.

  O, dood, bedrieglijk, bedrieglijk scharminkel.

   

  Zeven maal zeven maal zeven maal

  zoveel niet-aflatende rouw om

   

  deze nietsontziende vergankelijkheid.

  Bij dit eenzame glazen graf stijgt een

   

  woordloos gejammer op naar een verre,

  naar een verre hemel:

   

  die spiegel van eeuwigheid.

   

  Talent

   

  Om bedachtzaam

  te lijken,

   

  bal ik

  de vuisten

   

  op de rug.

   

  Keesje

   

  Een kaft van gemarmerd papier

  bewaart het geheim

   

  van een onooglijk mens.

  Dat is te zeggen:

   

  vaak omarmd en gekoesterd

  als het heertje van de straat

   

  (heel schoon en goed van gezicht,

  want daar zorgde jouw oma wel voor)

   

  deed hij er toch nog toe.

  In ieder geval even.

   

  Maar nooit nodeloos lang

  wacht de dood.

   

  Dat was alles.

   

  Jef van Kempen (1948) publiceerde poëzie, biografische artikelen, essays en literaire bloemlezingen. Daarnaast is hij actief als beeldend kunstenaar. Jef van Kempen is medeoprichter en redacteur van o.a. de poëziewebsite: KEMP=MAG – kempis poetry magazine ( www.kempis.nl ) en van de website Antony Kok Magazine ( www. antonykok.nl ) In 1966 publiceerde hij zijn eerste dichtbundel: Wiet. In 2010 verschijnt een verzamelbundel met gedichten en illustraties: Laatste bedrijf, gedichten 1963-2009 bij uitgeverij Art Brut, Postbus 117, 5120 AC Rijen, ISBN: 978-90-76326-04-7.

  m u s e u m   o f   l o s t   c o n c e p t s

  Museum of Lost Concepts | 10:32 pm | januari 4, 2010 | Kempen, Jef van

  Previous and Next Entry

  « | »

  MUSEUM OF LOST CONCEPTS