• about this site
 • links
 • fantom
 • antonykok.nl
 • fleursdumal.nl
 •        HOME  


  Jef van Kempen: 5 Gedichten

  J e f   v a n   K e m p e n

  V i j f   g e d i c h t e n

   

  Intensive care

   

  In deze betonnen duisternis weigert

  hij te ontwaken. Het is de dood die

  loert en dreigt. In een flits verpletterd,

  in dat ene ogenblik teveel,

   

  om precies te zijn: gebroken glas

  in zacht vlees, verminkte huid,

  geblakerd, afgerukt, met harde hand

  ontvreemd in een lieflijk mijnenveld.

   

  Rest alleen: het licht dat als een

  wit vlies aan de muren hangt, geluid

  dat gaten maakt in zijn hoofd, de geur

  van rottend bloed, opgeruimde kamers.

   

  Ongeboren was hij op zijn best,

  maar ontdaan van alle alledaagsheid,

  van alle onberekenbare motieven,

  wist hij nog hoe hij ooit

   

  onder haar rok keek

  en bladerde tussen haar benen

  en dat alleen een vrolijke gek

  de hemel zal zien.

   

   

  Onzichtbaar

   

  Soms sprak zij van

  alle planten van de wereld

  die ondergronds verbonden zijn

  door middel van onzichtbare draden

  en die door chemische stoffen in staat

  van seksuele opwinding geraken om daarna

  weer snel te bezwijken bij de geringste

  tegenslag en dat dit alles een geheim

  is dat door god en de heiland en

  anderen wordt bewaard.

  Zo sprak zij dan.

  Ik luisterde.

   

   

  De afvallige

   

  Onbaatzuchtig is de voorzienigheid voor

  wie probeert de tekenen des tijds te verstaan.

   

  Uit zijn mond kwam enkel de klank van matigheid

  en eenvoud van geest voorkwam dat minder

   

  aangename eigenschappen de overhand

  kregen. De smaak van wijn of het verwekken

   

  van een kind, alles was genotvoller dan de

  beheersing van het woord.

   

  Mooi zijn vooral de uit het hart opgetekende

  verhalen waarbij hij (na terloops stenen in

   

  brood te hebben veranderd) zijn mond

  liet getuigen van hoe hij bij herhaling

   

  op de proef was gesteld

  maar nooit ofte nimmer koos voor

   

  het minder goede.

  Zo gaat een leven voorbij,

   

  on-ontaard,

  schijnbaar onaangeraakt,

   

  maar vooral onaantastbaar,

  als de zon aan de horizon.

   

   

  Sluis 3

   

  Hoog in de lucht drijft een schip

  tussen eikenhouten deuren.

  Roerloos als de reiger wacht

  de visser op zijn prooi,

  staart met koele blik

  in het zwarte water van

  de waterval.

  Zijn vrouw wast

  -keer op keer-

  zijn auto blinkend blauw

  en wit en blauw.

  Aan het hek spuwen

  oude mannen gal,

  vertellen duizend en één

  verhalen over het leven

  en over de dood

  (voor zover van belang).

   

  Geruisloos waait een meisje

  voorbij,

  helling op, helling af, verdwijnt,

  met fiets en al, achter een muur

  van populieren

  (komt zij ooit terug?)

   

  Een late hond likt het asfalt

  terwijl zijn baas de sterren zoekt.

  Ver weg huilt een kind wanhopig

  om de moeder

  (komt zij ooit terug?)

   

  Dan slaat hij toe

  -oog om oog, tand om tand-

  doodt opgewekt zijn prooi.

  Hoog in de lucht drijft een schip

  tussen eikenhouten deuren.

  De schipper, roerloos op de brug,

  ziet de visser bij de waterval

  en achter hem weet hij de doden,

  zij aan zij, steen na steen.

   

  Het wachten is op de nacht

  (die altijd komt).

   

   

  De held

   

  Nog een kind droomde ik een groot minnaar

  te worden. Het lot had bepaald dat ik een bron

   

  van liefde en lust werd en terwijl iedere vorm

  van verdorvenheid, van ontucht, mij vreemd was,

   

  bedreef ik met ware doodsverachting de liefde.

  Mijn dapperheid werd alom geroemd.

   

  Eeuwenlang was mijn lichaam een lust voor het oog.

  Dag in dag uit, jaar in jaar uit, bracht ik vals en

   

  vlug, zonder pijn, zonder omzien naar de wereld,

  onzichtbaar tussen droom en daad, mijn veeleisende

   

  bruiden geluk.

  Ook al was ik een toonbeeld van zelfbeheersing: mijn

   

  nooit aflatende inzet zou mijn arme hart meer en meer

  bedrukken. Totdat mij geen andere weg bleef dan mij te

   

  schikken naar de nukken van mijn laatste metgezel:

  mijn onovertroffen innerlijke schoonheid.

   

  Jef van Kempen (1948) publiceerde poëzie, biografische artikelen, essays en literaire bloemlezingen. Daarnaast is hij actief als beeldend kunstenaar. Jef van Kempen is medeoprichter en redacteur van o.a. de poëziewebsite: KEMP=MAG – kempis poetry magazine ( www.kempis.nl ) en van de website Antony Kok Magazine ( www. antonykok.nl ) In 1966 publiceerde hij zijn eerste dichtbundel: Wiet. In 2010 verschijnt een verzamelbundel met gedichten en illustraties: Laatste bedrijf, gedichten 1963-2009 bij uitgeverij Art Brut, Postbus 117, 5120 AC Rijen, ISBN: 978-90-76326-04-7.

  m u s e u m   o f   l o s t   c o n c e p t s

  Museum of Lost Concepts | 3:30 pm | januari 16, 2010 | Kempen, Jef van

  Previous and Next Entry

  « | »

  MUSEUM OF LOST CONCEPTS