• about this site
 • links
 • fantom
 • antonykok.nl
 • fleursdumal.nl
 •        HOME  


  New

  1. ‘Antony Kok had me te pakken’ vertelde Kees Verwey
  2. Louis Tinner, literaire held van Herman Brusselmans samengesteld en ingeleid door Jef van Kempen
  3. Gedicht ‘Theater’ van Jef van Kempen vertaald door Bernard Odendaal
  4. DADA & DE STIJL in Tilburg: voorpublicatie biografie Antony Kok
  5. Biografie experimenteel dichter Antony Kok
  6. Boek van Jef van Kempen over de dichter Henri Dolmans geeft een bijzonder tijdsbeeld
  7. Literair Periodiek Ballustrada met nieuw werk van Noord-Brabantse dichters
  8. J.-K. Huysmans à Tilburg by Jef van Kempen translated by Jan Landuydt
  9. Esther Porcelijn & Jef van Kempen lezen gedichten uit ‘Laatste Bedrijf’
  10. 2e druk van de bundel Laatste Bedrijf van Jef van Kempen
  11. Een foto-impressie van de presentatie van LAATSTE BEDRIJF
  12. Ton van Reen: Jef van Kempen houdt van gedichten
  13. Onderscheiding Jef van Kempen voor verdiensten literatuur en cultuur
  14. Nieuwe bundel van Jef van Kempen: LAATSTE BEDRIJF
  15. Jef van Kempen krijgt zilveren legpenning
  16. Jef van Kempen: Laatste bedrijf. Een keuze uit de gedichten 1962-2012
  17. NEW on digital magazine fleursdumal.nl (magazine for art & literature)
  18. J.A. Woolf: Making memories (#31)
  19. J.A. Woolf: Making memories (#30)
  20. J.A. Woolf: Making memories (#29)

  Categories

  1. B I O G R A P H Y
  2. B O O K S
  3. G A L L E R Y
  4. N E W S
  5. P O E T R Y
  6. P R O S E

   

  1. Subscribe to new material: RSS

  Jef van Kempen gedicht: Sluis drie

   

  S l u i s  3

   

  Hoog in de lucht drijft een schip

  tussen eikenhouten deuren.

  Roerloos als de reiger wacht

  de visser op zijn prooi,

  staart met koele blik

  in het zwarte water van

  de waterval.

  Zijn vrouw wast

  -keer op keer-

  zijn auto blinkend blauw

  en wit en blauw.

  Aan het hek spuwen

  oude mannen gal,

  vertellen duizend en één

  verhalen over het leven

  en over de dood

  (voor zover van belang).

   

  Geruisloos waait een meisje

  voorbij,

  helling op, helling af, verdwijnt,

  met fiets en al, achter een muur

  van populieren

  (komt zij ooit terug?)

   

  Een late hond likt het asfalt

  terwijl zijn baas de sterren zoekt.

  Ver weg huilt een kind wanhopig

  om de moeder

  (komt zij ooit terug?)

   

  Dan slaat hij toe

  -oog om oog, tand om tand-

  doodt opgewekt zijn prooi.

  Hoog in de lucht drijft een schip

  tussen eikenhouten deuren.

  De schipper, roerloos op de brug,

  ziet de visser bij de waterval

  en achter hem weet hij de doden,

  zij aan zij, steen na steen.

   

  Het wachten is op de nacht

  (die altijd komt).


   

  Jef van Kempen


  (Geschreven Stad, 1999)

   museum of lost concepts – gedichten

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Jef van Kempen gedicht: De held

   

  D e  h e l d

   

  Nog een kind droomde ik een groot minnaar

  te worden. Het lot had bepaald dat ik een bron

   

  van liefde en lust werd en terwijl iedere vorm

  van verdorvenheid, van ontucht, mij vreemd was,

   

  bedreef ik met ware doodsverachting de liefde.

  Mijn dapperheid werd alom geroemd.

   

  Eeuwenlang was mijn lichaam een lust voor het oog.

  Dag in dag uit, jaar in jaar uit, bracht ik vals en

   

  vlug, zonder pijn, zonder omzien naar de wereld,

  onzichtbaar tussen droom en daad, mijn veeleisende

   

  bruiden geluk.

  Ook al was ik een toonbeeld van zelfbeheersing: mijn

   

  nooit aflatende inzet zou mijn arme hart meer en meer

  bedrukken. Totdat mij geen andere weg bleef dan mij te

   

  schikken naar de nukken van mijn laatste metgezel:

  mijn onovertroffen innerlijke schoonheid.

   

   

  Jef van Kempen

   

  (Uit: Laatste bedrijf. Gedichten 1963-2008)

   museum of lost concepts – gedichten

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Jef van Kempen gedicht: Requeim


   

  R e q u i e m


  O, dood, bedrieglijk, bedrieglijk scharminkel.

  Daar waar (van aangezicht tot aangezicht)

   

  onsterfelijke schoonheid onverdraaglijk wordt,

  heult huichelachtige liefde met U:

   

  spiegeltje, spiegeltje aan de wand,

  wie is de mooiste van dit land?

   

  Voor wie wit is, wit is als sneeuw,

  is het lot van een graf in de zwarte,

   

  in de zwarte aarde te zwaar.

  O, dood, bedrieglijk, bedrieglijk scharminkel.

   

  Zeven maal zeven maal zeven maal

  zoveel niet-aflatende rouw om

   

  deze nietsontziende vergankelijkheid.

  Bij dit eenzame glazen graf stijgt een

   

  woordloos gejammer op naar een verre,

  naar een verre hemel:

   

  die spiegel van eeuwigheid.

   

   

  Jef van Kempen

   

  museum of lost concepts – gedichten

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Jef van Kempen gedicht: Afgrond

  Staande aan de rand,

  werp ik mij ruggelings,

  en zie

  mijn voeten.

   

  Mijn voeten zijn

  jonger dan

  mijn handen.

   

  Ik zing een

  weerzinwekkend lied:

  mijn handen

  zijn ouder dan

  mijn geslacht.


   

  Jef van Kempen

  Afgrond

  museum of lost concepts – gedichten

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Jef van Kempen gedicht: Talent

   

  Talent

  Om bedachtzaam
  te lijken,

  bal ik
  de vuisten

  op de
  rug.

   

  Jef van Kempen

  (Laatste bedrijf. Gedichten 1963-2008)


  museum of lost concepts

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Jef van Kempen gedicht: Keesje

  Keesje


  Een kaft van gemarmerd papier

  bewaart het geheim

   

  van een onooglijk mens.

  Dat is te zeggen:

   

  vaak omarmd en gekoesterd

  als het heertje van de straat

   

  (heel schoon en goed van gezicht,

  want daar zorgde jouw oma wel voor)

   

  deed hij er toch nog toe.

  In ieder geval even.

   

  Maar nooit nodeloos lang

  wacht de dood.

   

  Dat was alles.


  Jef van Kempen

  museum of lost concepts 2009

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Jef van Kempen gedicht: My Lai

  My Lai

   

  Het was een ongewone tijd.

  Een goede lijkenscore

  daar draaide het om,

  daar werd niet stiekem

  over gedaan.

  Zo’n oorlog was het.

   

  We sneden de oren af

  van vrouwen en kinderen

  en hingen die aan een ketting

  om onze nek.

  Zo’n oorlog was het.

  Het was een ongewone tijd.

   

  Jef van Kempen

  museum of lost concepts 2009

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Jef van Kempen gedicht: Concept

  Concept

   

  Geen woord teveel

  overdacht hij zijn daden,

  ging stil voorbij

  niet gezien en

  niet gewogen.

   

  Welk kind

  werd niet verwekt

  met de sombere schoonheid

  van de dood voor ogen?


  Jef van Kempen

  museum of lost concepts 2009

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Jef van Kempen gedicht: Intensive Care

  Intensive care

  In deze betonnen duisternis weigert
  hij te ontwaken. Het is de dood die
  loert en dreigt, in een flits verpletterd,
  in dat ene ogenblik teveel,

  om precies te zijn: gebroken glas
  in zacht vlees, verminkte huid,
  geblakerd, afgerukt, met harde hand
  ontvreemd in een lieflijk mijnenveld.

  Rest alleen: het licht dat als een
  wit vlies aan de muren hangt, geluid
  dat gaten maakt in zijn hoofd, de geur
  van rottend bloed, opgeruimde kamers.

  Ongeboren was hij op zijn best,
  maar ontdaan van alle alledaagsheid,
  van alle onberekenbare motieven,
  wist hij nog hoe hij ooit

  onder haar rok keek
  en bladerde tussen haar benen
  en dat alleen een vrolijke gek
  de hemel zal zien.

  Jef van Kempen
  (Uit: Laatste bedrijf. Gedichten 1963-2008)

  museum of lost concepts

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Jef van Kempen gedicht: Suïcide

  J e f    v a n    K e m p e n


  S  u  ï  c  i  d  e


  Het was geheel in overeenstemming met

  wat zijn hart voelde maar wat zijn hoofd

  vergat.

  Omdat elk bewijs ontbrak, kreeg zijn onrust

  geen warm onthaal, had hij als bron van kennis

  en als gangmaker van valse praktijken afgedaan.

  Zijn opvatting dat met het oog op de vooruitgang

  geen genade kon worden verleend

  (tenminste niet uit misplaatst medelijden)

  dat in het licht van de resultaten van de samenspraak

  van lichaam en ziel

  een samenhang werd verondersteld

  van gevoel en waarneming,

  maakte zijn mistroostigheid alles onthullend,

   

  waarbij de goede verstaander niet dient

  te vergeten de invloed van gebrek aan slaap,

  totdat hij als een schim fluisterend

  zegde te zijn misleid en zich over te geven

  aan een lichaam zonder een spoor van lust en

  bandeloosheid, als een alledaagse omstandigheid

  onherroepelijk hangend

  aan het plafond

  van zijn dromen.

   

  (Laatste bedrijf. Gedichten 1963-2008)

  -museum-of-lost-concepts-

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van


  Woorddroow

   Museum of lost concepts

  woorddroow

  kemp=1968

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van,P O E T R Y,Visual Poetry


  De onvolkomenheden der volmaakte poëzie

  museum of lost concepts

  De onvolkomenheden der volmaakte poëzie

  kemp=2008

  Filed under: P O E T R Y,Kempen, Jef van,P O E T R Y,Visual Poetry


  | Newer Posts »

  MUSEUM OF LOST CONCEPTS